Ramowe plany zajęć językowych dla studiów niestacjonarnych na semestr zimowy 2020/2021

Plany dostępne po zalogowaniu na konto @edu.uekat.pl.

Ramowy plan dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

Ramowy plan dla studentów II roku studiów niestacjonarnych

Koordynatorzy ds. języków na studiach niestacjonarnych

Wszelkie sprawy związane z uczestnictwem w zajęciach językowych dla studentów studiów niestacjonarnych należy kierować do odpowiedniego koordynatora drogą mailową

  • mgr Joanna Wachowicz (joanna.wachowicz@ue.katowice.pl) - Ekonomia, Gospodarka Miejska i Nieruchomości, Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Przedsiębiorczość i Finanse, Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  • mgr Aleksandra Pilchowska (aleksandra.pilchowska@ue.katowice.pl) - Finanse i Rachunkowość, Rachunkowość i Podatki
  • mgr Małgorzata Bakalarska-Dyduch (malgorzata.bakalarska-dyduch@ue.katowice.pl) - Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Logistyka w Biznesie, Zarządzanie, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Finanse Menedżerskie

Zmiana grupy

Studenci dokonują wyboru języka i poziomu z oferty przedstawionej przez CJO. Wybór ten jest wiążący i nie ma możliwości zmiany, ponieważ grupy tworzone są na podstawie wypełnionych przez studentów ankiet.

W przypadku wyboru zbyt niskiego/wysokiego poziomu zmiana jest możliwa pod pewnymi warunkami:

  • po pierwszych zajęciach - pod warunkiem, że są miejsca na poziomie, na który student chce się przenieść;
  • po pierwszym semestrze - powód: nieuzyskanie zaliczenia w I terminie pomimo starań i systematycznej pracy (wymagana jest opinia lektora).

Szczegóły i terminy TUTAJ.

Dodatkowo można ubiegać się o zamianę miejsc - dwóch studentów może wymienić się miejscami w grupach.

W powyższych przypadkach należy najpierw skontaktować się ze swoim wykładowcą, a następnie napisać do właściwego koordynatora (patrz wyżej).

Informacja o zapisach do grup dla studentów powracających na studia

Studenci, którzy wracają na studia po urlopie zdrowotnym, urlopie dziekańskim, powtarzaniu roku/semestru, i w związku z tym nie są zapisani do żadnej grupy językowej, proszeni są o przesłanie wiadomości do właściwego koordynatora (patrz wyżej) i do wiadomości swojego opiekuna w Dziekanacie. W wiadomości należy podać:

  • imię i nazwisko
  • kierunek
  • semestr studiów
  • języki i poziomy realizowane przed przerwą w studiach
  • oraz załączyć zrzut ekranu z Wirtualnej Uczelni zawierający informację o lektoratach (język/poziom) realizowanych przed przerwą w studiach.