Plan zajęć 2019/2020

Ramowe plany zajęć językowych na semestr letni

Poniższe plany to plany ramowe, które nie uwzględniają bieżących zmian (np. zastępstw lub zajęć przełożonych na inny termin).

Aktualne plany zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dostępne są wyłącznie w wirtualnej uczelni. Więcej...

Ramowy plan dla studentów studiów stacjonarnych

Ramowy plan dla studentów studiów niestacjonarnych