Oferta językowa dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Lektoraty prowadzone są dla grup kierunków. Program studiów każdego kierunku obejmuje dwa języki - angielski (język biznesu) i drugi język.

W roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych grupach kierunków prowadzone będą następujące języki:

 • Ekonomia, Gospodarka miejska i nieruchomości, Logistyka (studia inżynierskie):

  • angielski (poziomy do wyboru B1, B2, B2+)
  • niemiecki A1 lub A2, francuski A1, hiszpański A1, włoski A1

 • Finanse i rachunkowość, Rachunkowość i podatki:

  • angielski (poziomy do wyboru B1, B2, B2+)
  • niemiecki A1 lub A2, francuski A1, hiszpański A1, włoski A1, rosyjski A1

 • Zarządzanie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Gospodarka cyfrowa, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Logistyka w biznesie:

  • angielski (poziomy do wyboru B1, B2, B2+)
  • niemiecki A1 lub A2, francuski A1, hiszpański A1, włoski A1

Liczba miejsc w grupach językowych jest ograniczona