Sesja letnia 2019/2020 w trybie zdalnym

Drodzy Studenci

Egzaminy językowe już wkrótce. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, by w tych trudnych czasach odbyły się one sprawnie i sprawiedliwie, dając Wam jednocześnie poczucie satysfakcji z pracy i osiągniętych dzięki niej postępów.

Dlatego już od soboty zapraszamy wszystkich studentów II roku studiów I stopnia, najpierw na studiach niestacjonarnych, potem na stacjonarnych, do wirtualnej sali egzaminacyjnej, gdzie będziemy Was mogli powitać i poprowadzić egzamin.

Wspieramy Was i mocno trzymamy kciuki!

Zespół CJO

Zaliczenie semestru letniego 2019/2020 w trybie zdalnym

Studenci zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach swojej grupy na Google Classroom lub Moodle, wykonywania zleconych przez prowadzącego zadań oraz udziału w spotkaniach organizowanych online (Google Meet). Niewywiązywanie się z powyższych obowiązków oznacza brak zaliczenia w I terminie.

Szczegółowe informacje o zmienionym sposobie zaliczenia zajęć językowych znajdują się TUTAJ.

Centrum Języków Obcych zastrzega sobie prawo do uszczegółowienia zasad dotyczących zaliczeń i egzaminów prowadzonych w trybie zdalnym.

Egzaminy językowe w semestrze IV 

Przystąpienie do egzaminów językowych

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu są zaliczone semestry I-III. Aktualne II terminy i tryby poprawkowe przeprowadzane są w trybie zdalnym.
 2. Studenci, którzy nie zaliczą semestru IV w terminie, mają prawo przystąpić do egzaminu, a zaliczenie zdobyć do 8 czerwca (I termin) albo w sesji poprawkowej (II termin).
 3. Studenci, którzy wszystkie semestry zaliczyli na ocenę 4.5 lub 5, mają prawo do zwolnienia z egzaminu. Dodatkowym warunkiem zwolnienia jest pozytywny wynik zadania ustnego w IV semestrze. Decyzję o formacie zaliczenia ustnego oraz sposobie przeprowadzenia zaliczenia podejmuje prowadzący.
 4. Szczegółowe informacje o zmienionym sposobie ustalanie oceny końcowej lektoratu znajdują się TUTAJ.

Procedury egzaminacyjne w trybie zdalnym

 1. Studenci mają obowiązek przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie. Brak zalogowania do egzaminu oznacza utratę I terminu. Zgodnie z Regulaminem studiów, w sytuacjach uzasadnionych studenci mają prawo ubiegać się o przywrócenie terminu. W tym celu będą musieli złożyć podanie do Dziekana Szkoły Studiów I i II stopnia.
 2. Studentowi zgłaszającemu problemy techniczne uniemożliwiające mu podłączenie kamery proponowany jest egzamin ustny.
 3. Studenci otrzymają elektroniczne arkusze egzaminacyjne poprzez Google Classroom lub na egzaminyonline.ue.katowice.pl. Egzamin należy pisać na komputerze.
 4. Dla części grup wykładowcy utworzą specjalne grupy egzaminacyjne w Google Classroom, a studenci piszący egzamin dostaną kody dostępu.
 5. Na czas egzaminu studenci mają obowiązek dołączenia do spotkania na Google Meet poprzez aplikację na smartfonie.
 6. W tej wirtualnej "sali egzaminacyjnej" egzaminator będzie udzielał instrukcji i monitorował przebieg egzaminu. Każdy student zobowiązany będzie do włączenia kamery w smartfonie i odpowiedniego jej ustawienia, podczas gdy mikrofon pozostanie wyłączony (można włączyć, by zadać pytanie). 
 7. Studenci uzyskają wyniki po sprawdzeniu egzaminu przez prowadzącego i będą mieli wgląd w swoje arkusze egzaminacyjne na konsultacjach w ramach spotkań na Google Meet.

Format egzaminu językowego w IV semestrze - TUTAJ.

Harmonogram egzaminów językowych w IV semestrze:

Egzaminy językowe na III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

Obowiązują procedury egzaminacyjne w trybie zdalnym przedstawione wyżej.

Egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 dla kierunków Informatyka, Informatyka i ekonometria, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - semestr VI

Egzamin zostanie przeprowadzony w trybie zdalnym na platformie Google Classroom w ramach grupy, do której studenci dostali już zaproszenie. Jeśli ktoś nie dostał zaproszenia, prosimy o kontakt: jezyki@ue.katowice.pl. Szczegółowe informacje o formacie egzaminu znajdują się TUTAJ

I termin i tryb poprawkowy

 • egzamin pisemny - studia stacjonarne: 12 czerwca - 10.00-12.00

 • egzamin pisemny - studia niestacjonarne: 13 czerwca - egzamin pisemny 10.00-12.00
 • ZMIANA! Egzamin ustny zostanie przeprowadzony w tygodniu 15-20 czerwca w terminie uzgodnionym z egzaminatorem. Każdy student podchodzący do egzaminu ma obowiązek skontaktować się ze swoim egzaminatorem drogą mailową.

II termin

 • studia stacjonarne: 26 czerwca - egzamin pisemny 10.00-12.00, egzamin ustny 12.15-13.00 (harmonogram egzaminu ustnego udostępniony będzie zdającym mailem)
 • studia niestacjonarne: 27 czerwca - egzamin pisemny 10.00-12.00, egzamin ustny 12.15-13.00 (harmonogram egzaminu ustnego udostępniony będzie zdającym mailem) 

Tryby poprawkowe egzaminów językowych - wszystkie kierunki poza Informatyką, Informatyką i ekonometrią, Dziennikarstwem i komunikacją społeczną

Tryby poprawkowe dla wszystkich pozostałych kierunków (VI semestr) odbędą się w ramach Google Classroom. Należy kontaktować się ze swoim egzaminatorem (według protokołu) w sprawie dostępu do grupy egzaminacyjnej. 

Studia stacjonarne:

 • Język angielski - 17 czerwca - godzina 10.00 - Google Classroom
 • Język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski - 19 czerwca - godzina 10.00 - Google Classroom

Studia niestacjonarne:

 • Język angielski - 20 czerwca - godzina 16.00 - Google Classroom
 • Język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski - 20 czerwca - godzina 18.00 - Google Classroom