Sesja letnia 2020/2021 w trybie zdalnym

Drodzy Studenci

Egzaminy językowe już wkrótce. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, by odbyły się one sprawnie i sprawiedliwie, dając Wam jednocześnie poczucie satysfakcji z pracy i osiągniętych dzięki niej postępów.

Zapraszamy wszystkich studentów II roku studiów I stopnia do wirtualnej sali egzaminacyjnej, gdzie będziemy Was mogli powitać i poprowadzić egzamin.

Wspieramy Was i mocno trzymamy kciuki!

Zespół CJO

Egzaminy językowe w semestrze IV 

Przystąpienie do egzaminów językowych

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu są zaliczone semestry I-III. 
 2. Studenci, którzy nie zaliczą semestru IV w terminie, mają prawo przystąpić do egzaminu, a zaliczenie zdobyć do 15 czerwca (I termin) albo w sesji poprawkowej (II termin).
 3. Studenci, którzy wszystkie semestry zaliczyli na ocenę 4.5 lub 5, mają prawo do zwolnienia z egzaminu. Dodatkowym warunkiem zwolnienia jest pozytywny wynik zadania ustnego w IV semestrze. Decyzję o formacie zaliczenia ustnego oraz sposobie przeprowadzenia zaliczenia podejmuje prowadzący.
 4. Szczegółowe informacje o zmienionym sposobie ustalanie oceny końcowej lektoratu znajdują się TUTAJ.

Procedury egzaminacyjne w trybie zdalnym

 1. Studenci mają obowiązek przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie. Brak zalogowania do egzaminu oznacza utratę I terminu. Zgodnie z Regulaminem studiów, w sytuacjach uzasadnionych studenci mają prawo ubiegać się o przywrócenie terminu. W tym celu będą musieli złożyć podanie do Dziekana Szkoły Studiów I i II stopnia.
 2. Studentowi zgłaszającemu problemy techniczne uniemożliwiające mu podłączenie kamery proponowany jest egzamin ustny, który odbędzie się tego samego dnia po egzaminie pisemnym.
 3. Studenci otrzymają elektroniczne arkusze egzaminacyjne poprzez Google Classroom. Egzamin należy pisać na komputerze.
 4. Dla części grup wykładowcy utworzą specjalne grupy egzaminacyjne w Google Classroom, a studenci piszący egzamin dostaną kody dostępu.
 5. Na czas egzaminu studenci mają obowiązek dołączenia do spotkania na Google Meet poprzez aplikację na smartfonie.
 6. W tej wirtualnej "sali egzaminacyjnej" egzaminator będzie udzielał instrukcji i monitorował przebieg egzaminu. Każdy student zobowiązany będzie do włączenia kamery w smartfonie i odpowiedniego jej ustawienia, podczas gdy mikrofon pozostanie wyłączony (można włączyć, by zadać pytanie). 
 7. Studenci uzyskają wyniki po sprawdzeniu egzaminu przez prowadzącego i będą mieli wgląd w swoje arkusze egzaminacyjne na konsultacjach w ramach spotkań na Google Meet.

Format egzaminu językowego w IV semestrze - TUTAJ.

Harmonogram egzaminów językowych w IV semestrze:

 • studia stacjonarne 

  • język angielski - przedostatnie zajęcia w semestrze
  • język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, polski - ostatnie zajęcia w semestrze

 • studia niestacjonarne - ostatnie zajęcia w semestrze 

Szczegółowe informacje dot. daty, godziny i procedury - przedstawione i omówione przez wykładowców na zajęciach oraz w google classroom.

Tryby poprawkowe egzaminów językowych - wszystkie kierunki (VI semestr)

Tryby poprawkowe dla wszystkich kierunków (VI semestr) odbędą się w ramach Google Classroom. Należy kontaktować się ze swoim egzaminatorem (według protokołu) w sprawie dostępu do grupy egzaminacyjnej. 

Obowiązują procedury egzaminacyjne w trybie zdalnym przedstawione wyżej. 

Studia stacjonarne:

 • Język angielski - godzina 15.00, 17 czerwca
 • Język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski - godzina 15.00, 18 czerwca

Studia niestacjonarne:

 • Język angielski - godzina 14.30, 19 czerwca 
 • Język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski - godzina 16.00, 19 czerwca