Sesja letnia 2021/2022 w trybie zdalnym

II termin egzaminów językowych po IV semestrze

Studia stacjonarne

Język angielski: 8 września, godzina 10.00

Język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski: 9 września, godzina 10.00

Studia niestacjonarne

Język angielski: 10 września, godzina 9.00

Język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski: 10 września, godzina 10.30

Egzaminy językowe w trybie poprawkowym po VI semestrze

Prosimy o kontakt z egzaminatorem w celu wyznaczenia terminu egzaminu w okresie 15.06-1.07.2022.

Egzaminy językowe w semestrze IV - informacje ogólne 

Przystąpienie do egzaminów językowych

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu są zaliczone semestry I-III. 
 2. Studenci, którzy nie zaliczą semestru IV w terminie, mają prawo przystąpić do egzaminu, a zaliczenie zdobyć do 15 czerwca (I termin) albo w sesji poprawkowej (II termin).
 3. Studenci, którzy wszystkie semestry zaliczyli na ocenę 4.5 lub 5, mają prawo do zwolnienia z egzaminu. Dodatkowym warunkiem zwolnienia jest pozytywny wynik zadania ustnego w IV semestrze. Decyzję o formacie zaliczenia ustnego oraz sposobie przeprowadzenia zaliczenia podejmuje prowadzący.
 4. Szczegółowe informacje o zmienionym sposobie ustalanie oceny końcowej lektoratu znajdują się TUTAJ.

Procedury egzaminacyjne w trybie zdalnym

 1. Studenci mają obowiązek przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie. Brak zalogowania do egzaminu oznacza utratę I terminu. Zgodnie z Regulaminem studiów, w sytuacjach uzasadnionych studenci mają prawo ubiegać się o przywrócenie terminu. W tym celu będą musieli złożyć podanie do Dziekana Szkoły Studiów I i II stopnia.
 2. Studentowi zgłaszającemu problemy techniczne uniemożliwiające mu podłączenie kamery proponowany jest egzamin ustny, który odbędzie się tego samego dnia po egzaminie pisemnym.
 3. Studenci otrzymają elektroniczne arkusze egzaminacyjne poprzez Google Classroom. Egzamin należy pisać na komputerze.
 4. Dla części grup wykładowcy utworzą specjalne grupy egzaminacyjne w Google Classroom, a studenci piszący egzamin dostaną kody dostępu.
 5. Na czas egzaminu studenci mają obowiązek dołączenia do spotkania na Google Meet poprzez aplikację na smartfonie.
 6. W tej wirtualnej "sali egzaminacyjnej" egzaminator będzie udzielał instrukcji i monitorował przebieg egzaminu. Każdy student zobowiązany będzie do włączenia kamery w smartfonie i odpowiedniego jej ustawienia, podczas gdy mikrofon pozostanie wyłączony (można włączyć, by zadać pytanie). 
 7. Studenci uzyskają wyniki po sprawdzeniu egzaminu przez prowadzącego i będą mieli wgląd w swoje arkusze egzaminacyjne na konsultacjach w ramach spotkań na Google Meet.

Format egzaminu językowego w IV semestrze - TUTAJ.

Harmonogram egzaminów językowych w IV semestrze:

 • studia stacjonarne 

  • język angielski - przedostatnie zajęcia w semestrze
  • język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, polski - ostatnie zajęcia w semestrze

 • studia niestacjonarne - ostatnie zajęcia w semestrze 

Szczegółowe informacje dot. daty, godziny i procedury - przedstawione i omówione przez wykładowców na zajęciach oraz w google classroom.