Zajęcia językowe dla studentów niepełnosprawnych

Szanowni Studenci

Jeśli posiadają Państwo orzeczenie o stopniu i rodzaju niepełnosprawności lub inne orzeczenie traktowane na równi z nim, zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych, mających na celu ułatwienie Państwu osiągnięcia odpowiednich kompetencji językowych.

Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach tworzonych z uwzględnieniem wybranego języka, poziomu nauczania i rodzaju potrzebnego wsparcia.

W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dziekana Szkoły Studiów I i II stopnia, zajęcia mogą być prowadzone w formie spotkań indywidualnych. Tych z Państwa, którzy chcieliby ubiegać się o zajęcia indywidualne, prosimy o zawarcie takiej prośby we wniosku o przydzielenie dodatkowych zajęć oraz o uzasadnienie jej.

Termin składania wniosków na semestr letni 2019/20: 27.01.2019 - 14.02.2020

Miejsce składania podań i wniosków: Sekretariat CJO, pokój 310, budynek N

UWAGA: Po tym terminie nie będziemy mogli przyjmować zgłoszeń.

Wniosek o przyznanie dodatkowych zajęć do pobrania na stronie Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (link).

Informacji udzielamy osobiście, telefonicznie i listownie. Zapraszamy do składania podań.

Zespół CJO