Zajęcia językowe dla studentów niepełnosprawnych

Szanowni Studenci,

Jeśli posiadacie Państwo orzeczenie o stopniu i rodzaju niepełnosprawności lub inne orzeczenie traktowane na równi z nim, zapraszamy do skorzystania z oferty Studium Języków Obcych, które oferuje wsparcie studentom niepełnosprawnym w formie zajęć wyrównawczych- dodatkowe zajęcia mające ułatwić Państwu osiągnięcie odpowiednich kompetencji językowych. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych lub w kilkuosobowych grupach w dniach i godzinach ustalonych wspólnie przez studentów i prowadzącego. Lektoraty prowadzone są w formie spotkań indywidualnych lub w kilkuosobowych grupach w dniach i godzinach ustalonych wspólnie przez studentów i prowadzącego.

Informacji udzielamy osobiście, telefonicznie i listownie. Zapraszamy do składania podań.

Zespół CJO