Zajęcia językowe dla studentów ze szczególnymi potrzebami

Szanowni Studenci

Jeśli posiadają Państwo orzeczenie o stopniu i rodzaju niepełnosprawności lub inne orzeczenie traktowane na równi z nim, zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych w wymiarze 30 godzin, mających na celu ułatwienie Państwu osiągnięcia odpowiednich kompetencji językowych.

Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach tworzonych z uwzględnieniem wybranego języka, poziomu nauczania i rodzaju potrzebnego wsparcia.

W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dziekana Kolegium, zajęcia mogą być prowadzone w formie spotkań indywidualnych. Tych z Państwa, którzy chcieliby ubiegać się o zajęcia indywidualne, prosimy o zawarcie takiej prośby we wniosku o przydzielenie dodatkowych zajęć oraz o uzasadnienie jej.

W czasie pandemii zajęcia prowadzone są zdalnie na platformie Google Classroom.

Termin składania wniosków na semestr letni 2021/2022 mija 15 lutego.

Wniosek należy pobrać TUTAJ i przesłać w formie elektronicznej na adres jezyki@ue.katowice.pl. Pod ten adres można też przesyłać pytania związane z dodatkowymi zajęciami językowymi dla studentów ze szczególnymi potrzebami.

Pozostałe wymagane dokumenty i procedury opisane są na stronie Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

UWAGA: Po terminie nie będziemy mogli przyjmować zgłoszeń.

Informacji udzielamy mailowo. Zapraszamy do składania wniosków: jezyki@ue.katowice.pl.

Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z możliwościami przez Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

Zapraszamy!

Zespół CJO