Językowe kursy e-learnigowe

W ramach projektu POWER 2014-2020 "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" wykładowcy CJO stworzyli gramatyczne kursy wyrównujące dla języka angielskiego i niemieckiego.

Kursy znajdują się na uczelnianej platformie Moodle i są adresowane do wszystkich studentów, którzy chcą poznać lub pogłębić i utrwalić znajomość struktur gramatycznych z języka angielskiego lub niemieckiego na poszczególnych poziomach.

Konstrukcja kursów umożliwia wybiórcze i elastyczne korzystanie z dostępnych zasobów dydaktycznych. W zależności od potrzeb uczący się może zapoznać się ze wszystkimi zagadnieniami gramatycznymi lub jedynie skoncentrować się na wybranych zagadnieniach.

Zainteresowane osoby prosimy o zapisanie się według wytycznych podanych przy poszczególnych kursach (język angielski, język niemiecki).

Po zapisaniu się studenci mogą skorzystać z dodatkowych konsultacji online z opiekunem kursu, którego są uczestnikami. Linki do spotkań na Google Meet znajdują się w opisie kursu na platformie Moodle.