Zadania Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych prowadzi zajęcia w ramach kształcenia językowego studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz przeprowadza ewaluację efektów kształcenia poprzez organizację egzaminów językowych.