Informacje o egzaminach w trybie poprawkowym w sesji zimowej 2021/2022

Procedury egzaminacyjne w trybie zdalnym

  1. Studenci mają obowiązek przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie. Brak zalogowania do egzaminu oznacza utratę terminu. Zgodnie z Regulaminem studiów, w sytuacjach uzasadnionych studenci mają prawo ubiegać się o przywrócenie terminu. W tym celu będą musieli złożyć podanie do Dziekana Szkoły Studiów I i II stopnia.
  2. Studentowi zgłaszającemu problemy techniczne uniemożliwiające mu podłączenie kamery proponowany jest egzamin ustny.
  3. Studenci otrzymają elektroniczne arkusze egzaminacyjne poprzez Google Classroom. Egzamin należy pisać na komputerze.
  4. Wykładowcy utworzą specjalne grupy egzaminacyjne w Google Classroom, a studenci piszący egzamin dostaną kody dostępu.
  5. Na czas egzaminu studenci mają obowiązek dołączenia do spotkania na Google Meet poprzez aplikację na smartfonie.
  6. W tej wirtualnej "sali egzaminacyjnej" egzaminator będzie udzielał instrukcji i monitorował przebieg egzaminu. Każdy student zobowiązany będzie do włączenia kamery w smartfonie i odpowiedniego jej ustawienia, podczas gdy mikrofon pozostanie wyłączony (można włączyć, by zadać pytanie). 
  7. Studenci uzyskają wyniki po sprawdzeniu egzaminu przez prowadzącego i będą mieli wgląd w swoje arkusze egzaminacyjne na konsultacjach w ramach spotkań na Google Meet.

Format egzaminu językowego - TUTAJ.