Studia niestacjonarne - zmiana grupy językowej

Prosimy o uważną lekturę poniższych zasad.

Studenci dokonują wyboru języka i poziomu z oferty przedstawionej przez CJO. Wybór ten jest wiążący i nie ma możliwości zmiany, ponieważ grupy tworzone są na podstawie wypełnionych przez studentów ankiet.

Wnioski o zmianę grupy będą rozpatrywane tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy istnieją takie możliwości organizacyjne oraz gdy spełnione są poniższe warunki.

A. Po pierwszych zajęciach I semestru - pod warunkiem, że są miejsca na poziomie, na który student chce się przenieść. Podania należy składać przez formularz właściwy dla swojego kierunku.

  • Kierunki: Ekonomia, Gospodarka miejska i nieruchomości, Logistyka - formularz (LINK) otwarty od 13 do 15 listopada 2022
  • Kierunki: Finanse i rachunkowość, Rachunkowość i podatki - formularz (LINK) otwarty od 25 do 28 października 2022.
  • Kierunki: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Gospodarka cyfrowa, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Logistyka w biznesie, Prawo w zarządzaniu, Zarządzanie - formularz (LINK) otwarty od 7 do 9 listopada 2022.

Podane terminy są ostateczne i CJO nie będzie rozpatrywać podań złożonych później.

B. Po I semestrze - powód: nieuzyskanie zaliczenia w I terminie pomimo starań i systematycznej pracy (koordynator zwraca się o opinię do prowadzącego dane zajęcia). WAŻNE: zaliczenie I semestru należy uzyskać w grupie, z którą student uczęszczał na zajęcia w I semestrze. TERMIN składania podań (wiadomość do koordynatora): 1-13 lutego 2023.

W powyższym przypadku należy najpierw skontaktować się ze swoim wykładowcą, a następnie napisać do właściwego koordynatora

Koordynatorzy ds. języków na studiach niestacjonarnych

Wszelkie sprawy związane z uczestnictwem w zajęciach językowych dla studentów studiów niestacjonarnych należy kierować do odpowiedniego koordynatora drogą mailową

Przypominamy, że zapisy na pierwszy semestr lektoratów dla studentów niestacjonarnych odbywają się za pomocą ankiet powyżej, a nie poprzez kontakt z koordynatorem.