Studia niestacjonarne - zmiana grupy językowej

Studenci dokonują wyboru języka i poziomu z oferty przedstawionej przez CJO. Wybór ten jest wiążący i nie ma możliwości zmiany, ponieważ grupy tworzone są na podstawie wypełnionych przez studentów ankiet.

W przypadku wyboru zbyt niskiego/wysokiego poziomu zmiana jest możliwa pod pewnymi warunkami:

  • po pierwszych zajęciach I semestru - pod warunkiem, że są miejsca na poziomie, na który student chce się przenieść;
  • po I semestrze - powód: nieuzyskanie zaliczenia w I terminie pomimo starań i systematycznej pracy (koordynator zwraca się o opinię do prowadzącego dane zajęcia). WAŻNE: zaliczenie I semestru należy uzyskać w grupie, z którą student uczęszczał na zajęcia w I semestrze. TERMIN składania podań: 1-10 lutego 2022.

Dodatkowo można ubiegać się o zamianę miejsc - dwóch studentów może wymienić się miejscami w grupach.

W powyższych przypadkach należy najpierw skontaktować się ze swoim wykładowcą, a następnie napisać do właściwego koordynatora.

Koordynatorzy ds. języków na studiach niestacjonarnych

Wszelkie sprawy związane z uczestnictwem w zajęciach językowych dla studentów studiów niestacjonarnych należy kierować do odpowiedniego koordynatora drogą mailową