Studia niestacjonarne

Studenci dokonują wyboru języka i poziomu z oferty przedstawionej przez CJO. Wybór ten jest wiążący i nie ma możliwości zmiany, ponieważ grupy tworzone są na podstawie wypełnionych przez studentów ankiet.

W przypadku wyboru zbyt niskiego/wysokiego poziomu zmiana jest możliwa pod pewnymi warunkami:

  • po pierwszych zajęciach - pod warunkiem, że są miejsca na poziomie, na który student chce się przenieść;
  • po pierwszym semestrze - powód: nieuzyskanie zaliczenia w I terminie pomimo starań i systematycznej pracy (wymagana jest opinia lektora).

Dodatkowo można ubiegać się o zamianę miejsc - dwóch studentów może wymienić się miejscami w grupach.

W powyższych przypadkach należy najpierw skontaktować się ze swoim wykładowcą, a następnie napisać do właściwego koordynatora.