Studia stacjonarne - początek I semestru

Zmiana grupy językowej nie jest możliwa, jeśli student przydzielony został zgodnie ze swoimi wyborami zadeklarowanymi podczas rekrutacji (wybór I - angielski, II lub III - język drugi). Tylko w przypadku gdy tak nie jest, student ma prawo ubiegać się o zmianę grupy językowej, składając podanie według przedstawionych poniżej zasad. Pozytywne lub negatywne rozpatrzenie podań wynikać będzie z możliwości organizacyjnych Centrum Języków Obcych.

Termin składania podań: trzeci tydzień października 2022

Termin rozpatrzenia podań: do 31 października 2022. Studenci, którzy złożyli podania, decyzję otrzymają pocztą elektroniczną.

Prosimy o korzystanie z formularzy podań (poniżej):

I    Podanie o zmianę grupy

  1. Obowiązkowa obecność na min. dwóch zajęciach w grupie oryginalnej (CJO potwierdza obecność u wykładowcy).
  2. Ponowne rozważenie decyzji o złożeniu podania o zmianę grupy.
  3. W przypadku podtrzymania decyzji: wypełnienie i wysłanie formularza A.

Formularz A dla studentów, którzy mają zajęcia językowe w poniedziałki (dostępny w dn. 17-21.10.2022)

Formularz A dla studentów, którzy mają zajęcia językowe we wtorki (dostępny w dn. 18-21.10.2022)

Formularz A dla studentów, którzy mają zajęcia językowe w środy  (dostępny w dn. 19-21.10.2022)

Formularz A dla studentów, którzy mają zajęcia językowe w czwartki (dostępny w dn. 20-21.10.2022)

 

II    Podanie o zamianę miejsc ze studentem z innej grupy językowej (FORMULARZ B)

Istnieje możliwość zmiany grupy językowej (bez zmiany poziomu) poprzez zamianę miejsca w grupie z innym studentem w ramach zajęć językowych prowadzonych w ten sam dzień.