Studia stacjonarne - początek I semestru

Zmiana grupy językowej nie jest możliwa, jeśli student przydzielony został zgodnie ze swoimi wyborami zadeklarowanymi podczas rekrutacji (wybór I - angielski, II lub III - język drugi). Tylko w przypadku gdy tak nie jest, student ma prawo ubiegać się o zmianę grupy językowej, składając podanie według przedstawionych poniżej zasad. Pozytywne lub negatywne rozpatrzenie podań wynikać będzie z możliwości organizacyjnych Centrum Języków Obcych.

Termin składania podań:15-19 października 2020

Termin rozpatrzenia podań: najpóźniej do 26 października 2020 (godziny poranne). Studenci, którzy złożyli podania, decyzję otrzymają pocztą elektroniczną.

Prosimy o korzystanie z formularzy podań (poniżej).

I    Podanie o zmianę grupy (FORMULARZ A)

  1. Obecność na dwóch zajęciach w grupie oryginalnej.
  2. Ponowne rozważenie decyzji o złożeniu podania o zmianę grupy.
  3. W przypadku podtrzymania decyzji: wypełnienie i wysłanie formularza A.

II    Podanie o zamianę miejsc ze studentem z innej grupy językowej (FORMULARZ B)

Istnieje możliwość zmiany grupy językowej (bez zmiany poziomu) poprzez zamianę miejsca w grupie z innym studentem w ramach zajęć językowych prowadzonych w ten sam dzień.