Zmiana grupy językowej na początku II semestru (luty)

Podanie o zmianę grupy na początku II semestru (FORMULARZ E - wkrótce)

Jeśli po I semestrze student uzna, że poziom grupy jest zbyt wysoki/niski, może złożyć podanie o zmianę, które zostanie zaopiniowane przez lektora prowadzącego grupę, do której student uczęszczał w trakcie I semestru.