Studia stacjonarne - zmiana grupy językowej na początku II semestru (luty)

Jeśli po I semestrze student uzna, że poziom grupy jest zbyt wysoki/niski, może złożyć podanie o zmianę, wypełniając poniższy formularz, które zostanie zaopiniowane przez lektora prowadzącego grupę, do której student uczęszczał w trakcie I semestru.

Formularz podania znajduje się TUTAJ.

Podstawą do zmiany grupy jest niezaliczenie I semestru

Termin składania podań: 1-15 lutego 2022.