Studia stacjonarne - zmiana grupy językowej na początku II semestru (luty)

Jeśli po semestrze 1. student uzna, że poziom grupy jest zbyt wysoki/niski, może złożyć podanie o zmianę, wypełniając poniższy formularz online.

Po złożeniu formularza, podanie zostanie zaopiniowane przez dotychczasowego lektora w ramach procedury wewnętrznej CJO. Student nie zwraca się do lektora o zaopiniowanie podania.

Podstawą do zmiany grupy jest niezaliczenie semestru 1.

Termin składania podań: 1-13 lutego 2023.

Formularz podania znajduje się TUTAJ.