Potwierdzanie osiągnięć sportowych do stypendium

Stypendium Rektora


Kierownik CWFiS mgr Eugeniusz Bronder w dniach 22 i 23.09.2021 w godz. 11-12.30, będzie potwierdzał osiągnięcia sportowe do Stypendium Rektora. Pokój 309, budynek C.

Kolejne terminy zostaną podane do dnia 27.09.2021