Urlop Kierownika CWFiS


Informujemy, że w związku z urlopem kierownika CWFiS mgr. Eugeniusza Brondera, zastępstwo konsultacji stacjonarnych będzie pełniła dr Agnieszka Zaucha-Zagala.

Konsultacje odbędą się w dniach 24.08 oraz 27.08 w godzinach 10:00-12:00