Zasady zaliczania wychowania fizycznego

Sala gimnastyczna 

 • Aby zaliczyć przedmiot trzeba systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
 • Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności.  
 • Wszystkie kolejne nieobecności muszą być usprawiedliwione lub/i odpracowane. 
 • Każda nieobecność usprawiedliwiona, ale nieodpracowana obniża ocenę o pół stopnia.
 • Student ma prawo odpracować zajęcia na fakultetach lub na dowolnych zajęciach u swojego prowadzącego bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze).
 • Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w terminie do 2 tyg. od zaistnienia.

Pływanie 

 • Kobiety: 

  • Studentka ma prawo do nieobecności związanej z niedyspozycją raz w miesiącu (N). 
  • Wszystkie inne nieobecności muszą być usprawiedliwione lub odpracowane.
  • Każda nieobecność usprawiedliwiona, ale nieodpracowana obniża ocenę o pół stopnia.
  •  Studentka ma prawo odpracować zajęcia na fakultetach lub dowolnych zajęciach dydaktycznych u swojego prowadzącego, bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze). 
  • Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w terminie do 2 tyg. od zaistnienia.

 • Mężczyźni: 

  • Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności. 
  • Wszystkie kolejne nieobecności muszą być usprawiedliwione lub/i odpracowane. 
  • Każda nieobecność usprawiedliwiona, ale nieodpracowana obniża ocenę o pół stopnia.
  • Student ma prawo odpracować zajęcia na fakultetach lub dowolnych zajęciach dydaktycznych u swojego prowadzącego, bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze). 
  • Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w terminie do 2 tyg. od zaistnienia.


Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.