Aplikacje mobilne

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach udostępnił dotychczas trzy aplikacje mobilne dedykowane dla naszych studentów, nauczycieli akademickich oraz absolwentów. Z uwagi na dynamicznie zmieniający się rynek cyfrowy obecnie nie są one aktywne - zostaną zastąpione nowszymi rozwiązaniami. 

UEKatGuide

Alumni UEKatowice

myUE

O projekcie

Obie aplikacje powstały  w ramach projektu InterUni „Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji między Uczelnią, kandydatami, studentami, absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów.”

Dowiedz się więcej: pozostałe efekty projektu

Jego celem jest współpraca między uczelniami i wsparcie procesu internacjonalizacji. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami: Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim oraz Uniwersytetem w Liechtensteinie.

www.interuni.ue.katowice.pl

 

 

 

Projekt został dofinansowany z funduszy EOG i funduszy norweskich.