Zadania Działu

Do zadań Działu Nowych Mediów należy m.in.:

  1. administracja stroną www uczelni
  2. komunikacja uczelni z otoczeniem m.in. poprzez prowadzenie serwisu www w języku polskim, angielskim i rosyjskim, Elektroniczny Biuletyn Uczelniany (newsletter), UE Forum itp.
  3. monitoring marki oraz analityka internetowa
  4. komunikacja i rozwój marki Uczelni w nowych mediach
  5. promowanie wydarzeń