Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych powstał poprzez połączenie:

  1. Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  2. Stanowiska ds. Kancelarii Niejawnej i Obrony Cywilnej
  3. Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Danych Osobowych
  4. Stanowiska ds. Obronnych