Zadania Działu

Szczegółowe zakresy zadań Działu Ochorny Informacji Niejawnych i Danych Osobowych wymienione są w odpowiednich zakładkach:

  1. Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  2. Stanowiska ds. Kancelarii Niejawnej i Obrony Cywilnej
  3. Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Danych Osobowych
  4. Stanowiska ds. Obronnych