Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej

W ramach tego kryterium uwzględniane są osiągnięcia publikacyjne pracowników (artykuły naukowe i monografie naukowe, redakcja monografii, rozdziały w monografii); patenty.

Zaleca się publikowanie: artykułów wyłącznie w czasopismach, których tytuły zamieszczone są w wykazie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; monografii (redakcji, rozdziałów) wydanych wyłącznie przez wydawnictwa ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Zalecana minimalna całkowita wartość punktowa publikacji to 20 pkt.

Znajdź idealne czasopismo dla swojego artykułu

„Znajdź czasopismo”