Przejdź do menu Przejdź do treści

Monografia naukowa

Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:

1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;

2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również:

  • recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury, na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
  • edycja naukowa tekstów źródłowych.

Objętość tekstu nie jest wymagana.

Źródło: Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy