Przejdź do menu Przejdź do treści

Ministerialny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (w przygotowaniu)

Wykaz ten będzie obejmował:

  • czasopisma naukowe ujęte w bazie Scopus; 
  • czasopisma naukowe ujęte w bazie Web of Science - wykaz obejmuje jedynie te czasopisma naukowe, które znajdują się w powiązanych z tą bazą indeksach: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index i Emerging Sources Citation Index;
  • recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych, którym w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE) przyznano kategorię co najmniej C;
  • polskie i zagraniczne czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+), które w wyniku oceny eksperckiej zostały uznane za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej, spełniające standardy etyczne i naukowe;
  • czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca