Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje:

Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych