Temat Szkoleniaterminlinkizgłoszenia
Horyzont Europa – wprowadzenie 2020-12-08
9:30–11:00
agenda anna.maslag@ue.katowice.pl
do dnia 30 listopada 2020 r.