Konkurs - Aktywność kulturalna w środowisku akademickim

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

treść ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs skierowany jest do osób, które w roku akademickim 2019/2020 obroniły pracę dyplomową bądź rozprawę doktorską z zakresu:

  • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki
  • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym)
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego

treść ogłoszenia