przydane linki do jednostek Uniwersytetu

jednostkakontaktdruki
Biuro Badań i Projektów Naukowychkontaktdruki i dokumenty do pobrania
Biuro Logistyki
Biuro Gospodarki Majątkiem (w tym administratorzy budynków)
kontakt
kontakt
druki dot. majątku i zamówień
Biuro Współpracy Międzynarodowejkontakt

stypendia dla pracowników

wyjazdy zagraniczne

przyjazdy służbowe gości zagranicznych

opłaty za publikacje zagraniczne/wirtualny udział w konferencji

Biuro Zarządzania Dydaktykąkontaktdruki i dokumenty dotyczące umów cywilno-prawnych za zajęcia dydaktyczne
Biuro Zarządzania Kadrami Biuro Zarządzania Kadrami kontakt druki i dokumenty do pobrania
Centrum Informatyczne kontakt
Dziekanat Szkoły Studiów I i II Stopniakontakt
Dziekanat Szkoły Doktorskiejkontakt
Portierniekontakt
Spis alfabetyczny jednostek