Zadania Działu Wsparcia Kolegiów

  • wsparcie procesu przepływu informacji oraz obiegu dokumentów pomiędzy władzami i jednostkami Uniwersytetu lub Kolegium a nauczycielami akademickimi
  • wsparcie organizacyjno-techniczne w zakresie planowania/rozliczania obciążeń dydaktycznych 
  • zadania wynikające z procedury zmiany terminu/odwoływania zajęć dydaktycznych