Dział Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych

Dział Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych jest jednostką odpowiedzialną za obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości.