Konferencja pt. "Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodraczej".


W dniu 27 lutego 2017 roku pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sali Sejmu Ślaskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się Konferencja pt. "Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej". W sesji pt.: "Sytuacja demograficzna województwa śląskiego" prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik wygłosiła referat pt.; "Ruch naturalny ludności w województwie śląskim" natomiast w sesji pt. "Sytuacja rodzin, migracje ludności a rynek pracy w województwie śląskim prof. UE dr hab. Anna Skórska wygłosiła referat pt.: "Dylematy rynku pracy w województwie śląskim".