Proceedings z konferencji AIR w Web of Science


Uprzejmie informujemy, że materiały konferencyjne z X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Analiza internacjonalnych relacji 2018. Metody i modele rozwoju regionów” organizowanej przez Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy oraz Katedrę Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii zostały włączone do bazy Web of Science pod nazwą:

“10th Anniversary International Scientific Conference on Analysis of International Relations - Methods and Models of Regional Development Location: Katowice, POLAND Date: JUN 19-20, 2018”.

Materiały opublikowało Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Redaktorami Proceedings są:

Włodzimierz Szkutnik (redaktor naczelny)

Anna Sączewska-Piotrowska

Monika Hadaś-Dyduch

Jan Acedański

 

Materiały konferencyjne

 

Kolejna edycja konferencji już w styczniu 2020 r. Więcej informacji wkrótce na stronie Konferencji AIR