Stopień naukowy dla pracownika Katedry


Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska na podstawie monografii "Zamożność dochodowa gospodarstw domowych. Determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne" uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse