Zmiana pokoi w Katedrze Analiz i Prognozowania Rynku Pracy


Od dnia 28 marca 2017 roku pracownicy Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy będą przeprowadzać konsultacje i seminarium w budynku E.

prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik - pokój 314E

prof. UE dr hab. Anna Skórska - pokój 314E

dr Jarosław Wąsowicz - pokój 315E