Aktualności

Pracownik KBSiR w Jury Member European Commissions EWRC Regiostars 2020

Dr hab. Adam Drobniak, prof. UE został zaproszony do pracy w Jury Konkursu EUROSTAR 2020 jako ekspert Komisji Europejskiej w kategorii "SMART GROWTH: Industrial transition for a smart Europe". [Więcej]


Dr hab. Adam Drobniak, prof. UE koordynatorem prac Grupy Eksperckiej ds. Sprawiedliwej Transformacji powołanej przez Ministra Klimatu

Do zadań Grupy Eksperckiej należało wypracowanie rekomendacji dotyczących celów i kierunków rozwoju zielonej gospodarki oraz sprawiedliwej transformacji w ujęciu dziedzinowym i terytorialnym, również w kontekście programu Unii Europejskiej Just... [Więcej]


Zdalny system odbywania konsultacji i seminariów

Ze względu na obecną sytuacją w kraju wszystkie konsultacje i seminaria pracowników Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych począwszy od dnia 12.03.2020 r. do odwołania odbywają się w systemie zdalnym. [Więcej]


IV Colloquium Przyszłość śląskich miast

W dniu 04 marca 2020 r. w Audytorium Parnassos Biblioteki Ślaskiej w Katowicach odbyło się IV Colloquium Przyszłość śląskich miast, pt.: Zmiana marki i wzmacnianie wizerunku miast śląskich. [Więcej]


Uroczyste odnowienie doktoratu prof. zw. dra hab. Andrzeja Klasika

10 stycznia 2020 r. w trakcie Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. zw. dra hab. Andrzeja Klasika. [Więcej]


Publikacja naszego pracownika w czasopiśmie z bazy Web of Science

Miło nam poinformować, że dr Artur Ochojski z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych oraz dr Adam Polko z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej razem z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w... [Więcej]


XXII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego

W dniach 21-22 listopada 2019 r. w Ustroniu odbędzie się XXII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego pt. Inteligencja Strategiczna w Budowaniu Przyszłości Miast i Regionów. [Więcej]