Dr hab. Adam Drobniak, prof. UE koordynatorem prac Grupy Eksperckiej ds. Sprawiedliwej Transformacji powołanej przez Ministra Klimatu

Do zadań Grupy Eksperckiej należało wypracowanie rekomendacji dotyczących celów i kierunków rozwoju zielonej gospodarki oraz sprawiedliwej transformacji w ujęciu dziedzinowym i terytorialnym, również w kontekście programu Unii Europejskiej Just Transition. W pracach w roli eksperta wystąpił również dr Marcin Baron z naszego Zespołu.


Skład grupy eksperckiej:

  • dr Marcin Baron - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
  • prof. dr hab. Paweł Churski - Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu 
  • dr hab. Adam Drobniak, prof. UE
  • dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski 
  • dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski 
  • dr Agnieszka Rzeńca - Uniwersytet Łódzki 
  • dr Łukasz Trembaczowski - Uniwersytet Śląski 
  • dr inż. Andrzej Węgrzyn - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
  • dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Serdecznie gratulujemy!