Uroczyste odnowienie doktoratu prof. zw. dra hab. Andrzeja Klasika

10 stycznia 2020 r. w trakcie Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. zw. dra hab. Andrzeja Klasika.


Święto odnowienia doktoratu po 50 latach od jego nadania stanowi wyraz szczególnego i najwyższego uhonorowania, jakie swojemu doktorowi może przyznać macierzysta społeczność akademicka.

W roku akademickim 2019/2020 Alma Mater odnowiła nadany w 1969 roku doktorat Profesorowi Andrzejowi Klasikowi, Profesorowi Honorowemu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z wnioskiem o nadanie tej godności wystąpił macierzysty wydział Pana Profesora – Wydział Ekonomii. Wniosek został poparty przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Informację o doktoracie z 1969 roku oraz przebiegu postępowania w sprawie odnowienia doktoratu przedstawiła Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej dr hab. Barbara Kos, prof. UE. Laudację na cześć prof. Klasika wygłosił prof. dr hab. Florian Kuźnik podkreślając:

"Profesor A. Klasik dał się poznać przede wszystkim jako naukowiec – badacz rozwijający twórczo swoją dyscyplinę wiedzy oraz jako ekspert – konsultant wchodzący w relacje z władzami publicznymi i zarządami różnych organizacji działającymi w przestrzeni regionalnej. (...) Profesor Andrzej Klasik jest twórcą katowickiej szkoły badań regionalnych i miejskich. W polskim środowisku regional science, które ma uznaną pozycję w nauce światowej, jest to miejsce wyróżniające. Wierzę, że dzieło życia Profesora przetrwa różne zawirowania dziejowe. Jestem przekonany, że jeszcze długo i na różne sposoby pokolenia badaczy regionalnych i miejskich będą się odwoływać do Jego dorobku, metod pracy twórczej i myśli wypowiadanych w koleżeńskich rozmowach. "Belferski ton" Pana Profesora oznajmiający, że trzeba podejmować wyzwania, a nie roztrząsać problemy, już dziś funkcjonuje w wielu środowiskach poza Uczelnią jako swoista reguła metodyczna. Dobrze się stało, że Nasza Uczelnia honoruje Go dziś ceremonią odnowienia doktoratu."

 

Profesor Andrzej Klasik należy do grona osób nietuzinkowych, wyróżniających się nieprzeciętną energią badawczą, rzadko spotykanym zaangażowaniem w sprawy społeczne i ze wszech miar praktycznym podejściem do realizacji nowych wyzwań. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką Profesora oraz książką przygotowaną z okazji opisanej uroczystości. 

Informacja Biura Rektorskiego oraz fotorelacja z wydarzenia dostępna jest tutaj