XXII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego

W dniach 21-22 listopada 2019 r. w Ustroniu odbędzie się XXII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego pt. Inteligencja Strategiczna w Budowaniu Przyszłości Miast i Regionów.


Celem Konferencji jest debata nad procesami uczenia się w miastach i regionach wchodzących na ścieżkę rozwoju kreatywnego i inteligentnego oraz debata nad znaczeniem inteligencji strategicznej w tworzeniu i prowadzeniu polityki miejskiej i regionalnej. 

Kluczowe wątki tematyczne:

  1. Miasta i Regiony uczące się; rodzenie się inteligencji strategicznej
  2. Wizjonerskie przywództwo kluczem w budowaniu przyszłości miast i regionów
  3. Inteligencja polityki strategicznej miast i regionów
  4. Inteligencja strategiczna interesariuszy sceny miejskiej i regionalnej
  5. Studia foresightowe i analiza strategiczna w kształtowaniu inteligencji strategicznej miast i regionów
  6. Inteligencja strategiczna środowisk liderskich miast i regionów; konceptualne narzędzie dla prowadzenia zmiany
  7. Zdolność strategiczna miast i regionów do mobilizacji potencjałów rozwojowych

Konferencja organizowana przez Katedrę Badań Strategicznych i Regionalnych została objęta patronatem Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Tomasza Komornickiego oraz Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Konferencji