I Colloquium Przyszłość śląskich miast

 

Kluczowe koncepty kształtujące współczesne miasto

 

pod honorowym patronatem

Wojciecha Saługi - Marszałka Województwa Śląskiego

Prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego – Prezesa Oddziału PAN w Katowicach

Prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego - Przewodniczącego KPZK PAN
w Warszawie

Organizatorzy

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersytetu Śląskiego

Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie

przy współudziale

Biblioteki Śląskiej w Katowicach

 

Termin

22 lutego 2017 r.

Cele konferencji

1. Analiza porównawcza i ewaluacja wartości aplikacyjnych kluczowych konceptów kształtujących przyszłość miast.

2. Debata na temat przyszłości śląskich miast w interdyscyplinarnej i międzynarodowej perspektywie.

Agenda

9.00 - 10.00     Rejestracja

10.00 - 10.15   Przywitanie Uczestników i otwarcie Konferencji

10.15 - 11.00   Panel I – Miasto zwarte

11.00 - 11.45   Panel II – Miasto witalne

11.45 - 12.30  Dyskusja plenarna - Przyszłość śląskich miast cz. I

12.30 - 13.00   Wystąpienie prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego

13.00 - 13.30   Lunch

13.30 - 14.15   Panel III – Miasto inteligentne

14.15 - 15.00   Panel IV – Miasto kreatywne

15.00 - 15.45   Dyskusja plenarna - Przyszłość śląskich miast cz. II

15.45 - 16.00   Zakończenie colloquium

Harmonogram zgłoszeń

Tematy referatów wraz ze streszczeniami i zgłoszeniem uczestnictwa należy przesyłać do dnia 10 lutego 2017 r.

Sekretariat

dr hab. Rafał Muster (rafal.muster@us.edu.pl)

Sekretarz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

mgr Monika Janiszek (monika.janiszek@edu.uekat.pl)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

 

Miejsce obrad

Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1

(wjazd na parking od strony ul. Granicznej)

Audytorium Parnassos

Dojazd

Dokumenty do pobrania