III Colloquium Przyszłość śląskich miast

 

Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskich

 

pod honorowym patronatem

  Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka – Prezesa Oddziału PAN w Katowicach

Prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego - Przewodniczącego KPZK PAN w Warszawie

 Kazimierza Karolczaka - Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Organizatorzy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie

przy współudziale

Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Termin

27 lutego 2019 r.

Cele kolokwium

  1. Ustalenie poziomu atrakcyjności przestrzeni śląskich miast i możliwości jej kształtowania.
  2. Rozpoznanie relacji i narzędzi współpracy sektorów w budowaniu atrakcyjności przestrzeni śląskich miast.

Wątki tematyczne

  1. Czynniki i kryteria atrakcyjności przestrzeni miejskiej w wymiarze biznesowym, rezydencjalnym i publicznym.
  2. Relacje między sektorami publicznym, prywatnym i obywatelskim we wspólnym budowaniu atrakcyjności przestrzeni miejskich.

Agenda

     8.30 - 9.00   Rejestracja

    9.00 - 9.15   Przywitanie Uczestników i otwarcie konferencji

    9.15 - 9.30   Wystąpienie wprowadzające

  9.30 - 10.15   Panel I – Atrakcyjność biznesowej przestrzeni miejskiej

10.15 - 11.15   Panel II – Atrakcyjność rezydencjalnej przestrzeni miejskiej

11.15 - 11.45   Dyskusja plenarna – Atrakcyjność biznesowa i rezydencjalna śląskich miast

11.45 - 12.45   Lunch

12.45 - 13.15   Wystąpienie plenarne

13.15 - 14.30   Panel III – Atrakcyjność publiczna przestrzeni miejskiej

14.30 - 16.00   Sesja warsztatowa – Jak wspólnie budować atrakcyjność przestrzeni miejskiej?

Harmonogram zgłoszeń

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o elektronicznie potwierdzenie uczestnictwa do 22 lutego 2019 r.

Sekretariat

mgr Monika Janiszek (monika.janiszek@edu.uekat.pl)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Miejsce obrad

Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1

(wjazd na parking od strony ul. Granicznej)

Audytorium Parnassos

Dojazd