XVII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego

 

ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W POLITYCE REGIONÓW
Ustroń, 18-19 listopada 2014 r.

 

Mamy zaszczyt zaprosić na XVII Konferencję Ustrońską na temat: Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2014 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Muflon w Ustroniu.

 

Zaproszenie kierujemy szczególnie do środowisk naukowych zainteresowanych wyzwaniami rozwojowymi przestrzeni publicznych i biznesowych obszarów miejskich oraz przyszłością polityki miejskiej w kraju, a także do reprezentantów środowiska samorządu terytorialnego.

Założenia programowe konferencji

Konferencja obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

  1. Redevelopment i rozwój inteligentny obszarów miejskich.
  2. Reurbanizacja i metropolizacja obszarów miejskich.
  3. Potencjały i wyzwania rozwojowe obszarów miejskich.
  4. Nowe przestrzenie publiczne i biznesowe w rozwoju obszarów miejskich.
  5. Przyszłość polityki miejskiej w Polsce.

Cele

Cel poznawczy
Nowe ujęcia i sposoby analizy rozwoju obszarów miejskich.


Cel praktyczny
Nowe koncepcje i metody prowadzenia polityki rozwoju obszarów miejskich.

Harmonogram zgłoszeń

Tematy referatów wraz ze streszczeniami i zgłoszeniem uczestnictwa należy przesyłać do dnia 30 września 2014 r. na adres Sekretariatu Konferencji:


Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1-go Maja 50
40-287 Katowice
tel./fax. 32-257 74 13

lub pocztą elektroniczną.


Pełne teksty referatów prosimy przesyłać do dnia 15 października 2014 r.

Opłata konferencyjna

Opłata za uczestnictwo – 900 zł - obejmuje następujące pozycje: 1 nocleg (18/19 listopada), 2 obiady, kolację uroczystą, przerwy kawowe, komplet materiałów konferencyjnych, podatek VAT.


Dla osób zainteresowanych dojazdem do Ustronia organizatorzy konferencji
zapewniają transport z Katowic (Dworzec PKP) do Ustronia (ORW Muflon) w dniu 18 listopada oraz powrót z Ustronia do Katowic w dniu 19 listopada br.

Opłatę konferencyjną należy uiścić w terminie do 30 września 2014 r. na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Bank Śląski S.A. o/Katowice
nr rachunku:
65 1050 1214 1000 0007 0000 7974


z dopiskiem: „Rozwój obszarów miejskich".

Galeria