XVIII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego

 

SPECJALIZACJA REGIONALNA - WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIA
Ustroń, 19-20 listopada 2015 r.

 

Mamy zaszczyt zaprosić na XVIII Konferencję Ustrońską "Specjalizacja regionalna - współczesne podejścia", która odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2015 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Muflon w Ustroniu.

 

Zaproszenie kierujemy szczególnie do środowisk naukowych zainteresowanych rozwojem regionów oraz ich specjalizacjami, a także do reprezentantów środowiska samorządu terytorialnego.

Założenia konferencji

  1. Współczesna gospodarka regionalna w warunkach globalizacji i metropolizacji.
  2. Wymiana i konkurencja międzynarodowa jako czynniki kształtujące specjalizacje regionalne.  
  3. Trwałość starych i wyłaniające się nowe specjalizacje regionalne.
  4. Podłoże technologiczne i kulturowe powstawania nowych specjalizacji polskich regionów.  
  5. Metodologia badania specjalizacji regionalnych w perspektywie decyzyjnej.  

Cele konferencji

  1. Szkoły badań regionalnych nad specjalizacjami gospodarki. Rzeczywistość czy utopia? 
  2. Identyfikacja współczesnych czynników napędowych rozwoju regionów i ich specjalizacje.  
  3. Przegląd dobrych przykładów budowania specjalizacji polskich regionów.

Harmonogram zgłoszeń

Tematy referatów wraz ze streszczeniami i zgłoszeniem uczestnictwa należy przesyłać do dnia 30 września 2015 r. na adres Sekretariatu Konferencji:


Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1-go Maja 50
40-287 Katowice
tel./fax. 32-257 74 13

lub pocztą elektroniczną.


Pełne teksty referatów prosimy przesyłać do dnia 15 października 2015 r.

Opłata konferencyjna

Opłata za uczestnictwo – 900 zł - obejmuje następujące pozycje: 1 nocleg (19/20 listopada), 2 obiady, kolację uroczystą, przerwy kawowe, komplet materiałów konferencyjnych, podatek VAT.


Dla osób zainteresowanych dojazdem do Ustronia organizatorzy konferencji
zapewniają transport z Katowic (Dworzec PKP) do Ustronia (ORW Muflon) w dniu 19 listopada oraz powrót z Ustronia do Katowic w dniu 20 listopada br.

Opłatę konferencyjną należy uiścić w terminie do 15 października 2015 r. na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Bank Śląski S.A. o/Katowice
nr rachunku:
65 1050 1214 1000 0007 0000 7974


z dopiskiem: „Specjalizacja regionalna".

Miejsce obrad

Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy MUFLON
Ustroń, ul. Sanatoryjna 32
http://orw-muflon.com.pl/