XIX Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego

WEHIKUŁY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO. NOWE PERSPEKTYWY POZNAWCZE I IDEE STRATEGICZNE

Ustroń, 17-18 listopada 2016 r.

 

Mamy zaszczyt zaprosić na XIX Konferencję Ustrońską "Wehikuły Rozwoju Lokalnego i Regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne", która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Hotelu Olympic w Ustroniu.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do środowisk naukowych zainteresowanych rozwojem regionów, a także do reprezentantów środowiska samorządu terytorialnego.

Cele konferencji

Celem konferencji jest spojrzenie na rozwój lokalny i regionalny poprzez wehikuły rozwoju. Filozofię wehikułów rozwoju można wywieźć z całej gamy skojarzeń i odczytań, które niesie ta kategoria pojęciowa. Można się nią posłużyć na podobieństwo pojazdu pozwalającego na przemieszczanie się w czasie, a tym samym pozwalającego lepiej zrozumieć przyszłość miast i regionów.

Rozpoznawanie i uruchamianie wehikułów rozwoju lokalnego i regionalnego może przybierać formę:

  • inicjatyw projektowych rozbudzających i ukazujących inną, dotychczas nieznaną rzeczywistość, po którą mogą sięgać kreatywni profesjonaliści, niezależni artyści czy oryginalni badacze,
  • inicjatyw strategicznych gremiów przywódczych otwierających nowe horyzonty przekraczające uznane dotychczas schematy myślowe i decyzyjne oraz znamionujących nowe myślenie i nowe zachowania strategiczne.

Filozofia wehikułów rozwoju lokalnego i regionalnego podpowiada sposoby i posunięcia najpierw dla zdobywania przyczółków, a w następstwie zdobywania przyszłości miast i regionów poprzez kojarzenie nowych myśli i nowych idei oraz wzajemne inspiracje środowisk liderskich i środowisk kreatywnych.

Problematyka konferencji

Problematyka XIX Konferencji Ustrońskiej, stanowiącej ogólnopolskie forum rozwoju lokalnego i regionalnego obejmuje:

  1. filozofię wehikułów rozwoju lokalnego i regionalnego jako nową manierę myślenia o przyszłości i rozwoju w wymiarze terytorialnym,
  2. interdyscyplinarne ścieranie się poglądów odnośnie do inicjatyw projektowych, ich charakteru oraz podmiotów zdolnych być nosicielami takich inicjatyw,
  3. różnorodne propozycje środowisk liderskich, pozwalające zawiązywać debaty publiczne, rozwijające inicjatywy strategiczne,
  4. myślenie o nowej generacji strategii i programów lokalnych regionalnych,
  5. nowe otwarcie w studiach foresightowych rozwijających i poszerzających wiedzę na temat strategicznego rozwoju i polityki.

Harmonogram zgłoszeń

Tematy referatów wraz ze streszczeniami i zgłoszeniem uczestnictwa należy przesyłać do dnia 15 października 2016 r. na adres Sekretariatu Konferencji:


Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1-go Maja 50
40-287 Katowice
tel./fax. 32-257 74 13

lub pocztą elektroniczną.


Pełne teksty referatów prosimy przesyłać do dnia 15 grudnia 2016 r.

Opłata konferencyjna

Opłata za uczestnictwo – 900 zł - obejmuje następujące pozycje: 1 nocleg (17/18 listopada), 2 obiady, kolację uroczystą, przerwy kawowe, komplet materiałów konferencyjnych oraz wydanie monografii naukowej w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Dla osób zainteresowanych dojazdem do Ustronia organizatorzy konferencji zapewniają transport z Katowic (Dworzec PKP) do Ustronia (Hotel Olympic) w dniu 17 listopada oraz powrót z Ustronia do Katowic w dniu 18 listopada br.

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić w terminie do 15 października 2016 r. na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Bank Śląski S.A. o/Katowice
nr rachunku:
65 1050 1214 1000 0007 0000 7974


z dopiskiem: „Wehikuły rozwoju".

Miejsce obrad

HOTEL OLYMPIC****
Centrum Sportowo - Rekreacyjne "ZAWODZIE" Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 10 
43 - 450 Ustroń
www.hotelolympic.pl

Dojazd

Drabas http://www.drabas.pl/rozklad-jazdy-wisla-katowice.html

Z Katowic ul. Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA) do Wisły PKP

06:55; 08:00; 10:05; 14:10; 15:20; 16:50; 20:10 Ż

z Ustronia (Centrum) Do Katowic ul.Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA)

07:11; 11:21; 12:11; 14:21; 17:36; 19:21

 

BusBrothers busbrothers.pl/rozklad-jazdy/katowice-wisla/

z Katowic / Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi, Stanowisko nr 1

9:25, 10:25, 13:10, 16:10, 18:10, 19:10

z Katowic / Dworzec Główny PKP, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

9:30, 10:30, 13:15, 16:15, 18:15, 19:15

z Ustronia / Centrum

6:13, 8:13, 9:23, 13:23, 15:33, 16:23

 

 

Busy:

Drabas http://www.drabas.pl/rozklad-jazdy-wisla-katowice.html

Z Katowic ul. Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA) do Wisły PKP

06:55; 08:00; 10:05; 14:10; 15:20; 16:50; 20:10 Ż

z Ustronia (Centrum) Do Katowic ul.Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA)

07:11; 11:21; 12:11; 14:21; 17:36; 19:21

 

BusBrothers busbrothers.pl/rozklad-jazdy/katowice-wisla/

z Katowic / Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi, Stanowisko nr 1:

9:25, 10:25, 13:10, 16:10, 18:10, 19:10

z Katowic / Dworzec Główny PKP, ul. Marii Skłodowskiej-Curie:

9:30, 10:30, 13:15, 16:15, 18:15, 19:15

z Ustronia / Centrum:

6:13, 8:13, 9:23, 13:23, 15:33, 16:23