Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta

Rezyliencja i hybrydyzacja


4 września 2017 r. odbyła się konferencja naukowa z cyklu Local and Regional MeetUp KATO 2017 pt. "Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta rezyliencja i hybrydyzacja". Organizatorem wydarzenia była Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych we współpracy z Wydziałem Obsługi Inwestorów Miasta Katowice. Konferencja objęta została patronatem Prezydenta Miasta Katowice dr. Marcina Krupy, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Regional Studies Association.

 

Głównym zamierzeniem konferencji było poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania:

  • Na czym polega hybrydyzacja rozwoju miast jako efekt budowania rezyliencji w kontekście wzmacniania zdolności adaptacyjnych firm i społeczności lokalnej?
  • Czy i w jakim stopniu hybrydyzacja rozwoju oznacza przypadkowość procesów społeczno-gospodarczych, czy też można ją uznać za nowy wzorzec rozwoju?

Podczas konferencji można było usłyszeć wystąpienia naukowców i praktyków podejmujących następujące wątki tematyczne: 

  • Miasta w globalnych łańcuchach wartości – budowanie zdolności wielorakiej funkcjonalnej aktywności, hybrydyzacja rozwoju w wymiarze branżowym, społecznym i przestrzennym - "kolaż" funkcji i odmiennych etapów ich rozwoju.
  • Lokalne firmy w globalnych łańcuchach wartości - budowanie zdolności adaptacyjnych przez wykorzystywanie różnych własności zasobów, generowanie wartości dodanej przez połączenia branż i technologii, rozwój nowych produktów i rynków jako wynik dzielenia się wiedzą, odmiennymi kompetencjami i doświadczeniami.
  • Globalne firmy w lokalnym ekosystemie biznesu – poszukiwanie zasobów i kompetencji dla maksymalizacji korzyści lokalizacji, upowszechnianie międzynarodowych standardów na rzecz integracji lokalnego środowiska biznesu.
  • Lokalna społeczność w dobie cyfryzacji i globalizacji – mozaika postaw i zachowań społecznych, wymiana intelektualna w kontekście inkorporacji elementów różnych kultur, różnorodność stylów życia ("premium", grupy "wykluczonych"), ruchy miejskie i partycypacja w rozwoju.

Wśród uczestników pojawili się przedstawiciele: Węgierskiej Akademii Nauk, HTWK Leipzig, Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, SGH, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konferencja odbyła się w Willi Goldsteinów, pl. Wolności 12a Katowice.

 

Wszystkim obecnym dziękujemy za uczestnictwo w konferencji!