Specjalność: Programowanie Rozwoju Miast


Atuty specjalności:

 • kreatywność – kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • wiedza – współczesne mechanizmy rozwoju gospodarczego,
 • sieciowanie – kontakt z naukowcami – praktykami, projekty publiczne i biznesowe,
 • CV Absolwenta - „Projekt na rzecz praktyki gospodarczej” – potwierdzony stosownym dokumentem,
 • projektowe podejście – interakcja student-prowadzący, dyskusja, komunikacja, zespół-lider, projekty bazujące na praktyce.


Podjęcie studiów na specjalności Programowanie Rozwoju Miast pozwala zrozumieć procesy rządzące rozwojem miast, sprawnie poruszać się w realiach współczesnej gospodarki oraz umożliwia uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • na czym polegają nowe koncepcje rozwoju gospodarczego miasta takie jak: przemysły kreatywne i przemysły kultury, urban resilience , zdolności adaptacyjne, zielona gospodarka, e-miasto i miasto wirtualne, reindustrializacja, nowoczesne usługi biznesowe, miasto postmodernistyczne, nowy urbanizm, gospodarka dzielenia się, governance i miasto aktywne?
 • jak kształtować przestrzeń miasta, dbać o krajobraz miejski, równocześnie rozwijać rynek nieruchomości i wykorzystywać GIS (Geograficzne Systemy Informacji)?
 • jak pogodzić interesy przedsiębiorców lokalnych i biznesu międzynarodowego, sektora nauki i samorządu lokalnego tworząc środowisko innowacyjne w mieście?
 • jakiego rodzaju usługi powinno zapewniać miasto w wymiarze infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, drogowej, wsparcia; edukacji, kultury, rozrywki, mieszkań komunalnych?
 • w jaki sposób diagnozować potrzeby społeczne w mieście i prowadzić dialog oraz konsultacje ze społecznością lokalną?
 • jak kreatywnie analizować problemy i identyfikować rozwiązania, a następnie formułować i wdrażać strategię rozwoju?
 • w jaki sposób planować i zarządzać projektami, oceniając ich wpływ na rozwój?
 • jak finansować rozwój miasta?

Program studiów dla specjalności obejmuje trzy nowoczesne moduły kształcenia: przedmioty tematyczne wiążące się z interdyscyplinarnymi zagadnieniami rozwoju, projekt na rzecz praktyki gospodarczej będący praktycznym zastosowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach modułu I, przedmioty analityczno-metodyczne zawiera różnorodne narzędzia wykorzystywane w projektowaniu miast stanowiąc rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach modułów I i II.

Opis ścieżki kariery zawodowej Absolwenta dostępny jest na stronie Wydziału Ekonomii.

Ukończenie specjalności otwiera przed absolwentem różne możliwości w zakresie kształtowania przyszłej ścieżki kariery zawodowej zarówno w sektorze publicznym, jak i sektorze biznesu, na stanowiskach analityczno-specjalistycznych, kierowniczych oraz liderskich, dając niezbędną elastyczność w dostawaniu się do zmieniających się wymagań rynku pracy.


Opiekun specjalności:
Adam Drobniak, bud. N (segment C), pok. 161

FAQ: adam.drobniak@ue.katowice.pl


Do pobrania: