Konferencje

Konferencja WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE "Trzydzieści lat transformacji"

Szanowni Państwo! W związku aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, konferencja odbędzie się 16 września w formie zdalnej.


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kolegium Ekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii

Katedra Polityki Ekonomicznej i

Studiów Regionalnych

Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych

 

 mają zaszczyt zaprosić do udziału

w IX Konferencji Naukowej:

 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE

„Trzydzieści lat transformacji”

 

Honorowy patronat konferencji przyjął

JM Rektor

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

 

Cykl konferencji poświęconych współczesnym problemom ekonomicznym jest owocem wieloletniej współpracy między Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Najbliższą konferencję, której miejscem będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach organizują trzy ośrodki akademickie:

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Konferencja jest adresowana nie tylko do ekonomistów, ale również do przedstawicieli innych nauk społecznych. Spojrzenie na dokonane i dokonujące się nadal przemiany od strony różnych dyscyplin wzbogaci rozważania teoretyczne wokół tego problemu. Zaproszenie skierowane jest również do praktyków życia gospodarczego, którzy współtworzyli i współtworzą nową rzeczywistość gospodarczą. Ich doświadczenia będą stanowić cenną egzemplifikację teoretycznych rozważań wokół transformacji.

 

RADA PROGRAMOWA

Prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta (UE Katowice)

Dr hab. Jacek Pietrucha, Prof. UE (UE Katowice)

Dr hab. Grażyna Wolska, Prof. UMK (UMK Toruń)

Dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, Prof. UE (UE Wrocław)

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. UMK dr hab. Jerzy Boehlke Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr Dariia Doroshkevych Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego, Ukraina

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr Olha Ilyash Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego, Ukraina 

Prof. Vytautas Juščius Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa

Prof. UMG dr hab. Joanna Kizielewicz Uniwersytet Morski w Gdyni

Prof. UE Barbara Kos, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Svitlana Kucherenko Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Perejasławiu Chmielnickim, Ukraina

Prof. zw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. US dr hab. Danuta Miłaszewicz Uniwersytet Szczeciński

Prof. zw. dr hab. Magdalena Osińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Aleksander Panasiuk Uniwersytet Jagielloński

Prof. Ivona Vrdoljak Raguz Uniwersytet w Dubrowniku, Chorwacja

Dr Viacheslav Riznyk Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Perejasławiu Chmielnickim, Ukraina

Prof. zw. dr hab. Stanisław Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Daniela Szymańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr Alena Vankevich Witebski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Białoruś prof. Olexandr Vlasiuk Narodowy Instytut Badań Strategicznych, Ukraina

Prof. Iwona Windekilde Uniwersytet w Aalborgu, Dania

Prof. dr. Osman Yildirim Uniwersytet Stambulski Arel, Turcja

Prof. UE dr hab. Halina Zboroń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. US dr hab. Magdalena Zioło Uniwersytet Szczeciński

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Z uwagi na konieczność spójności tekstów dostosowanych do podtytułu konferencji oraz tematyki monografii prosimy o przygotowanie wystąpień w następujących obszarach tematycznych:

  • Przekształcenia systemowe i ich skutki
  • Rozwój zrównoważony jako efekt transformacji
  • W poszukiwaniu ładu instytucjonalnego
  • Przemiany strukturalne gospodarek
  • Zmiana roli państw transformujących się i potransformacyjnych w gospodarce europejskiej i światowej
  • Skutki transformacji na poziomie mikro-, mezo i makroekonomicznym
  • Bilans sukcesów i niepowodzeń procesu zmian systemowych

Abstrakt w j. polskim lub angielskim (200-250 słów) zawierający opis problemu badawczego, celu oraz metody badawczej należy przesłać na adres: 9wpe@uekat.pl. W zgłoszeniu prosimy o wskazanie preferowanego sposobu publikacji referatu.

Prosimy o zapoznanie się z wymogami merytorycznymi i formalnymi czasopism oraz monografii. Ostateczną decyzję o sposobie publikacji referatu podejmuje Rada Programowa na podstawie tematyki i zgodności z profilem czasopisma. Informacja o tym wyborze zostanie przesłana uczestnikom drogą mailową. O przyjęciu artykułu do publikacji decydują wyniki recenzji.

Objętość artykułu nie może przekroczyć 25 tys. znaków.

PUBLIKACJE

Pokłosiem konferencji będzie monografia naukowa wydana w j. polskim 100 pkt. (20 pkt. dla autora) oraz możliwość publikacji tekstu w j. angielskim w czasopismach: Journal of Economics and Management (20 pkt.), Ekonomia i Prawo (40 pkt) i Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (20 pkt.) po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

 

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Rejestracja na konferencję możliwa wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod linkiem: karta zgłoszenia referatu

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłatę konferencyjną w wysokości 750 zł (uczestnictwo i referat) lub 350 zł (uczestnictwo bez referatu) należy wpłacić do 10.07.2020 r. na konto:

 ING Bank Śląski: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

z dopiskiem: „Współczesne problemy ekonomiczne”, imię, nazwisko oraz afiliacja uczestnika konferencji.

 

TERMINY

Zgłoszenie udziału z abstraktem na adres: 9wpe@ue.katowice.pldo 10.06.2020 r.
Informacja o akceptacji abstraktudo 24.06.2020 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej do 10.07.2020 r.
Przesłanie artykułówdo 10.08. 2020 r.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta Kierownik Katedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego   w Katowicach

mgr Jolanta Pasionek  (sekretarz konferencji) 
dr Wojciech Zembura 

Dr hab. Grażyna Wolska, Prof. UMK   Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych

dr Mariusz Czupich       mgr Tomasz Grodzicki            dr Aranka Ignasiak-Szulc   dr Maria Kola-Bezka 

Dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, Prof. UE Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych

dr Ewa Szostak

dr Bernadeta Baran 

 

PLIKI:

IX Konferencja WPE ZAPROSZENIE

IX Konferencja WPE 2020

Karta zgłoszenia referatu