Konferencja z cyklu WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE

 

Konferencja współorganizowana jest przez trzy ośrodki akademickie:


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kolegium Ekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Finansów

Katedra Ekonomii

Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych

Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych

 

IX Konferencja z cyklu

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE

„Trzydzieści lat transformacji”

odbyła się

16 września 2020 roku

 

RADA PROGRAMOWA

Prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta (UE Katowice)

Dr hab. Jacek Pietrucha, Prof. UE (UE Katowice)

Dr hab. Grażyna Wolska, Prof. UMK (UMK Toruń)

Dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, Prof. UE (UE Wrocław)

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. UMK dr hab. Jerzy Boehlke Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr Dariia Doroshkevych Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego, Ukraina

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr Olha Ilyash Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego, Ukraina 

Prof. Vytautas Juščius Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa

Prof. UMG dr hab. Joanna Kizielewicz Uniwersytet Morski w Gdyni

Prof. UE Barbara Kos, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Svitlana Kucherenko Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Perejasławiu Chmielnickim, Ukraina

Prof. zw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. US dr hab. Danuta Miłaszewicz Uniwersytet Szczeciński

Prof. zw. dr hab. Magdalena Osińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Aleksander Panasiuk Uniwersytet Jagielloński

Prof. Ivona Vrdoljak Raguz Uniwersytet w Dubrowniku, Chorwacja

Dr Viacheslav Riznyk Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Perejasławiu Chmielnickim, Ukraina

Prof. zw. dr hab. Stanisław Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Daniela Szymańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr Alena Vankevich Witebski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Białoruś prof. Olexandr Vlasiuk Narodowy Instytut Badań Strategicznych, Ukraina

Prof. Iwona Windekilde Uniwersytet w Aalborgu, Dania

Prof. dr. Osman Yildirim Uniwersytet Stambulski Arel, Turcja

Prof. UE dr hab. Halina Zboroń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. US dr hab. Magdalena Zioło Uniwersytet Szczeciński

 

Program konferencji