Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - dr Mateusz Rolski

Artykuły:

 1. Krytyka Planu Balcerowicza w ujęciu Grzegorza Kołodki oraz Tadeusza Kowalika. [W:] Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat. „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóra-Jonszty, Katowice nr 130/2013, s. 88-100.

 2. Początki polityki pieniężnej na ziemiach polskich. [W:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 176/14, Urszula Zagóra-Jonszta (red.), Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 122-132.

 3. Racjonalność a ryzyko kredytowe w działalności bankowej. [W:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Racjonalność – Efektywność – Etyka. Podejście praktyczne. Część 2, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 180/14, Urszula Zagóra-Jonszta (red.), Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 247-256.

 4. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach 2012-2013; Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 211/2015, Urszula Zagóra-Jonszta (red.), Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 134-150.

 5. Banki spółdzielcze w Polsce - własność prywatna w służbie społeczności lokalnej czy przedsiębiorstwa nastawione na zysk? [W]: Finanse publiczne. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 403. Red. J. Sokołowski, M. Sosnowski. Wrocław 2015 , s. 265-274.

 6. Własność w nauczaniu Papieża Jana Pawła II. [W:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 260. Red. U. Zagóra-Jonszta, Mateusz Rolski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 107-115.

 

Redakcja naukowa:

 1. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 260. Red. U. Zagóra-Jonszta, Mateusz Rolski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.

 

 

Badania statutowe Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej:

 1. Rola państwa, teoria pieniądza, podejście do kapitału obcego i procesów monopolizacji gospodarki w polskiej szkole historycznej. [W:] Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do II wojny światowej. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, 148-167.

 2. Myśl agrarystyczna w II Rzeczypospolitej. [W:] Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, R. Pęciak, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, 95-114.
 3. Kategoria wartości w interpretacji trzech szkół ekonomicznych nurtu subiektywno-marginalistycznego. [W:] Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Kategoria wartości. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 77-94.

 4. Zagadnienie własności w interpretacji katolickiej nauki społecznej. [W:] Kategoria własności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2015, s. 97-111.