Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - mgr Jolanta Pasionek

  1. Pasionek J.: The Methods of Concluding Transactions on the Forex Market. W: Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи розвитку. Матеріали науково-практичної конференції. Молодий вчений, 2019, ISBN 978-617-7640-52-2, E 45, c. 48-54.           
  2. Pasionek J.: Evolution of the International Foreign Exchange Market. W: новий погляд на розвиток економіки країни. Молодий вчений.  Матеріали іі міжнародної науково-практичної конференції. Харків 2017, ISBN 978-966-916-413-1, H 76, c. 9-14.
  3. Pasionek J.: Macro-Economic Data from the American Economy and Their Meaning For Short-Term Volatility of Exchange Rates on the Forex Market. W: Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку. Інститут інноваційної освіти, матеріали vi міжнародної науково-практичної конференції, Київ 2017, E 40, c. 184-188.
  4. Pasionek J.: Development of Foreign Exchange Market After The Collapse of Bretton Woods System. Central European Review of Economics & Finance. Radom 2016, Vol. 13, No. 3, s. 49-63.
  5. Pietrucha J., Pasionek J.: Metaanaliza środowiska instytucjonalnego krajów Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, Nr 286, s. 120-133.
  6. Pasionek J., Jagodzińska K.: Edukacja jako cel strategii „Europa 2020” – Polska na tle Unii Europejskiej. W: Mechanizmy integracji walutowej, J. Pietrucha, M. Tusińska (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 150-164.