Wyróżnienie w XXXI edycji konkursu TUP na najlepsze prace dyplomowe

Przyznano Wyróżnienia Roku 2020 śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.


Wyróżnione prace:

"Dostępność ekonomiczna stacji kolejowych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ujęcie porównawcze"
Autor: Piotr Kornasiewicz
Promotor: dr Piotr Gibas
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

"Teoria miasta zwartego w projekcie przekształceń śródmieścia Gliwic"
Autor: Marlena Kulisa
Promotor: dr inż. arch. Agata Twardoch
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Nagrodę Roku 2020 śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego przyznano pracy pt.

„Ma być zielono. Błękitno-zielona infrastruktura, jako element adaptacji miast do kryzysu klimatycznego oraz rozwoju przestrzeni publicznej Katowic”
Autor: Kuba Kopecki
Promotor: dr inż. arch. Agata Twardoch
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju odbywa się dwuetapowo. W tegorocznej edycji na etapie uczelnianym, w dniu 23 października br. Uczelniana Komisja Konkursowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (skład: dr Mirosława Malinowska; dr hab. Małgorzata Twardzik, prof. UE; dr Adam Polko oraz mgr Agnieszka Majorek) wyróżniła trzy spośród dziewięciu zgłoszonych prac. Oprócz zdobywcy wyróżnienia w finale, wśród laureatów znalazły się:

  • "Uwarunkowania i dynamika rynku najmu mieszkań w Aglomeracji Katowickiej - perspektywa studentów wybranych miast akademickich", Autor: Bartłomiej Toma, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Artura Ochojskiego
  • "Wpływ starzenia się społeczeństwa na rynek nieruchomości w Katowicach", Autorka: Gabriela Haber, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Krystiana Heffnera

W drugim etapie - finale w formule online, 6 listopada br. laureaci naszej Uczelni konkurowali z pracami z Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz PWSZ w Raciborzu.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!